Projectes

PROJECTES LOCALS I NACIONALS

Projectes locals i nacionals en curs. Finançament de l'Administració Pública

Ajuntament de Barcelona


Nom del projecte: Promoció de la lectura amb Tertúlies Literàries Dialògiques 

Convocatòria: Convocatoria ordinaria per la concessió de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat de l'Ajuntament de Barcelona.

Data d'inici i final: 01.01.2023-31.12.2023


Nom del projecte: Extensió del temps d’aprenentatge

Convocatoria: Convocatòria ordinaria per la concessio de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat de l'Ajuntament de Barcelona.

Data d'inici i de fi:  01.01.2023-31.12.2023


Nom del projecte: Una escola on les persones s'atreveixen a somniar 

Convocatòria: Convocatoria ordinaria per la concessio de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat de l'Ajuntament de Barcelona.

Data d'inici i de fi: 01.01.2023-31.12.2023


Nom del projecte: Acollida per la inclusió

Conovcatòria: Convocatoria ordinaria per la concessio de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis

de districte i de ciutat de l'Ajuntament de Barcelona.

Data d'inici i de fi: 01.01.2023-31.12.2023


Nom del projecte: Caminem Juntes per transformar el barri.

Convocatòria: Convocatoria ordinaria per la concessio de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat de l'Ajuntament de Barcelona

Data d'inici i de fi: 01.01.2023-31.12.2023


Nom del projecte: Creant oportunitats 

Convocatòria: Convocatòria ordinaria per la concessio de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat de l'Ajuntament de Barcelona.

Data d'inici i de fi: 01.01.2023-31.12.2023


Nom del projecte: Acostant la ciencia a la verneda i la Pau

Convocatòria: Convocatoria ordinaria per la concessio de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat de l'Ajuntament de Barcelona.

Data d'inici i de fi: 01.01.2023-31.12.2023


Nom del projecte: Joves de la Verneda i la Pau lliures de violencia

Convocatoria ordinaria per la concessio de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis

de districte i de ciutat de l'Ajuntament de Barcelona.

Data d'inici i de fi: 01.01.2023-31.12.2023


Nom del projecte: Educacio inclusiva

Convocatoria ordinaria per la concessio de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis

de districte i de ciutat de l'Ajuntament de Barcelona.

Data d'inici i de fi:  01.01.2023-31.12.2023


Nom del projecte: Impulsem el que fas.

Convocatòria: Barcelona Activa. Convocatòria de 2022 del programa de subvencions d’Impuls socioeconòmic del territori.

Data d'inici i de fi: 20.12.2022-19.12.2023


Nom del projecte: Acció Comunitària 

Convocatòria: Convocatòria per a la concessió subvenció a l'Ajuntament de Barcelona per a la planificació, la

gestió i el seguiment de plans i processos de desenvolupament comunitari a la ciutat de Barcelona per als anys 2022 i 2023.

Data d'inici i de fi: 01.01.2023-31.12.2023

Nom del Projecte: Promoció de la participació social de les persones grans i projectes: Envelliment actiu.

Convocatòria: Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de les Gerències de Serveis Socials i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, any 2023. 

Data d'inici i de fi: 01.01.2023-31.12.2023

Nom del Projecte: OMNIA: Barcelona-Sant Martí de Provençals.

Contracte Públic per a la implementació del programa Òmnia.

Data d'inici i de fi: 01.01.2023-31.12.2023


Nom del projecte: A la verneda, el català per a tothom

Convocatòria: Concessió de subvencions a projectes d'entitats sense ànim de lucre per al foment de la llengua catalana a Catalunya.

Data d'inici i de fi: 01.01.2023-31.12.2023


Nom del projecte: Voluntariat per a la transformació social i educativa.

Convocatòria: Convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials per a l'exercici 2023.

Data d'inici i de fi: 01.01.2023 - 31.12.2023


Nom del projecte: Desenvolupant competències claus, per millorar l'acceçés al mercat laboral, de les veïnes i veïns de La Verneda i La Pau.

Convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials per a l'exercici 2023.

Data d'inici i de fi: 01.01.2023 - 31.12.2023


Nom del projecte: Gent gran: aprendre, decidir i participar

Convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials per a l'exercici 2023.

Data d'inici i de fi: 01.01.2023 - 31.12.2023

Projectes en curs. Finançament privat.

Nom del Projecte: Obrint portes a les persones migrades.

Convocatòria: OBRA SOCIAL CAIXABANK I CONVOCATORIA

Convocatòria Catalunya 2022.

Data d'inici i de final: 01.11.2022 - 1.11.2023

PROJECTES EUROPEUS


Des dels anys 90 Àgora te presència a Europa a partir de la seva participació com a entitat coordinadora o sòcia en diversos projectes comunitaris, socials i educatius d’àmbit europeu.

 

Això ens permet intercanviar experiències, difondre el nostre model educatiu i de participació democràtica arreu, crear xarxa associativa i fer accions compartides amb altres països.

 

Per realitzar tots aquests projectes Àgora ha estat treballant amb moltes entitats relacionades amb l'àmbit de l'educació d'arreu d'Europa. Algunes de les entitats amb les quals hem i continuem treballant:

 

Algunes d'elles són: Centro Studi e Formazione Villa Montesca (Itàlia), Center for TeleInFrastruktur (CTiF) • Aalborg University (Dinamarca), Save the Children Romania (Rumania), Bolton University (Regne Unit), AFEC (Francia), Karelia University of Applied Sciences (Finlàndia), Navreme Boheme, s.r.o. (República Txeca), Centre for e-Learning Technologies Kaunas University of Technology (Lituania), Labour Centre of Békés Conty.(Hungría), Associazione Genitori Scuola Di Donato (Itàlia), Universidad de Valladolid (España), Universitat Pompeu Fabra-GTI (España), etc.

Projectes Europeus en curs. Finançament Administració Pública


desinfoEND: Desenvolupant el pensament crític per combatre la desinformació a Europa (2022-2024)

PER QUÈ?

El Pla d'Acció d'Educació Digital de la UE 2021-2027 destaca la necessitat d'una educació digital de qualitat, inclusiva i accessible. El grup de persones a Europa amb baix coneixement i habilitats per a l'accés a la informació està format majoritàriament per persones de 55 a 74 anys, persones amb ingressos baixos, en atur i amb baix nivell educatiu. Aquesta és una necessitat important que cal abordar en l'àmbit europeu, atès que la competència digital i l'alfabetització mediàtica mai han estat tan importants com ara i la seva manca contribueix a l'exclusió d'aquestes persones de la societat. Aquests col·lectius també són els més vulnerables davant la desinformació i, per tant, seran el col·lectiu objectiu del nostre projecte. Com que la digitalització està en augment al mercat laboral i cal fer front a la desinformació a tot Europa, aquesta desigualtat és un repte que cal abordar i l'educació d'adults té un paper crucial a jugar. Per donar una resposta pràctica a aquesta problemàtica, disinfoEND pretén desenvolupar les capacitats digitals i mediàtiques d'adults vulnerables, amb especial atenció a les persones majors de 55 anys, aturades i amb pocs estudis.

COM?

Reforçarà la inclusió social i la participació digital activa en la societat de col·lectius vulnerables, especialment persones adultes amb nivells educatius baixos, en atur i majors de 55 anys, amb la implementació de les Grups Dialògics d'Alfabetització Digital i Mediàtica en diferents contextos: 3 països diferents (Espanya, Itàlia i Romania). Es crearà una metodologia i un currículum per transferir l'alfabetització digital i mediàtica a través de l'aprenentatge dialògic i les Actuacions Educatives d'Èxit (AEE) en educació de persones adultes, tractant temes com la salut, la immigració, minories ètniques, violència de gènere, educació, etc.

També es formarà a professionals i voluntaris de l'educació de persones adultes en com combatre la desinformació en cursos de TIC i/o cursos en altres àrees de coneixement, utilitzant l'alfabetització mediàtica i digital dialògiques. 

Entitat Coordinadora

Associació de Persones Participants Àgora, Espanya

Web del projecte: https://desinfoend.eu/


Projectes Europeus Acabats. Últims 15 anys


Dialogic Minds: Transferint les Tertúlies Literàries Dialògiques en salut mental a Europa (2021-2023)

El Projecte Dialogic Minds és un projecte Erasmus+ amb la principal prioritat de fomentar la inclusió social de persones adultes adults amb problemes de salut mental amb la implementació d'una Acció Educativa d'èxit: Tertúlies Literàries Dialògiques (TLD)

PER QUÈ?

El concepte de salut mental ha avançat en les últimes dècades. Actualment, segons l'OMS, una bona salut mental està relacionada amb el benestar mental i psicològic. El Pla d'Acció de Salut Mental (MHAP) 2013 – 2020 esmenta la importància de proporcionar “una salut mental i serveis socials integrals, integrats i sensibles en entorns comunitaris” i la necessitat de basar les estratègies i intervencions en l'evidència científica.

Durant els darrers quatre anys, Àgora ha aplicat una Acció Educativa d'Éxit (EAE), les Tertúlies Literàries Dialògiques, a un nou context: usuaris de serveis de salut mental, amb l'objectiu de donar suport al procés de rehabilitació així com a la inclusió social de tots els participants. Els bons resultats entre els participants a Barcelona van assenyalar una oportunitat per traslladar aquesta activitat i els seus beneficis a altres organitzacions d'Europa.

COM?

Organitzacions d'Espanya, Romania, Països Baixos i Grècia implementarian Tertúlies Literàries Dialògiques en salut mental, per tal d'avaluar l'impacte de les TLD en els participants, obtenint evidències que animin a altres centres a dur a terme aquesta AEE. Així mateix, es formaran professionals i voluntaris per actuar com a moderadors dels TLDs amb usuaris de salut mental.

Aquest projecte augmentarà la conscienciació entre els responsables polítics i altres agents rellevants sobre la importància d'incloure AEE, com les TLDs, per donar suport al procés de millora de la salut mental i promoure la inclusió social.

Entitat Coordinadora

Associació de Persones Participants Àgora, Espanya

https://www.dialogicminds.eu

 

ALL IN: All Inclusive – Educació de Persones Adultes i Inclusió: nous enfocs cooperatius (2021-2023)

PER QUÈ?

La Convenció de l'ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat ha afirmat clarament que la inclusió també s'ha d'aplicar a l'educació de persones adultes: les persones amb discapacitat haurien de poder participar en l'educació de persones adultes de la mateixa manera que totes les altres persones.

Aquest projecte pretén implementar els requisits de la Convenció de les Nacions Unides a cinc institucions d'educació de persones adultes diferents d'Europa. Com es pot aconseguir la inclusió sobre el terreny, fins i tot en llocs on encara no s'ha implementat?

COM?

Juntament amb les persones amb discapacitat, s'implementaran ofertes i estructures inclusives com a models. Això donarà com a resultat eines d'aprenentatge per a que les experiències puguin ser implementades per altres institucions d'educació de persones adultes.

Entitat Coordinadora

Akademie Klausenhof gGmbH, Alemanya

https://www.inclusion-adult-education.net

      

INDUCATE: Integrated framework for adult education providers to support social inclusion for learners with health-related conditions (2019-2022)

INDUCATE reuneix 5 organitzacions de diferents països europeus que actuen en l'àmbit de l'aprenentatge de les persones adultes, la recerca educativa i el desenvolupament de polítiques. Els objectius principals del projecte són:

PER QUÈ?

Els participants d'educació de persones adultes amb preblemes de salut a Europa s'enfronten a riscos d'exclusió social i barreres per a l'ocupabilitat. Hi ha un consens internacional que necessiten un suport per desenvolupar les seves habilitats, coneixements i competències per superar aquests obstacles.
IINDUCATE (2019-2022) és un projecte Erasmus+ que pretén abordar aquest repte oferint un marc d'avaluació integrada per avaluar l'eficàcia dels proveïdors d'educació de persones adultes per persones s'enfronten a situacions d'exclusió relacionades amb problemes de salut.
INDUCATE proporcionarà als proveïdors d'educació de persones adultes una millor comprensió de les necessitats de les persones amb problemes de salut i els ajudarà a oferir programes educatius més eficients.

COM?

Els proveïdors d'educació de persones adultes participaran en un procés d'autoavaluació per avaluar l'impacte de la seva formació, podran desenvolupar plans de millora de la qualitat i compartiran les seves pràctiques amb els seus companys i companyes. Es crearà una xarxa europea de proveïdors d'educació de persones adultes i altres organismes interessats.
 

Entitat coordinadora

Paris Lodron University of Salzburg (PLUS), d'Àustria

http://inducate.eu

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

  

Com a entitat coordinadora:

  

FinanceGO (2017-2019)

http://financego-project.eu

La capacitació d'educadors per implementar Cursos d'Alfabetització Financera per a joves adults en risc, és un projecte ERASMUS + que té com a objectiu capacitar a els educadors de diferents camps sobre com dur a terme cursos d'alfabetització financera per a joves adults en risc d'exclusió social. Aquest objectiu es basa en la creença que la formació d'educadors és la forma de garantir un major nombre d'adults joves que rebran una educació financera de qualitat en cada un dels països associats. Facilitar als joves en risc un accés a la alfabetització financera és una de les eines per aconseguir la inclusió social.

PER QUE?

Actualment hi ha pocs projectes, investigacions o estudis sobre educació financera que estan especialment enfocats en adults joves en risc. Aquesta és una omissió greu ja que els adults joves aviat hauran de prendre decisions financeres encara més complexes i crítiques, i han de ser preparats per enfrontar-se a nous i canviants econòmics. L'educació financera continua sent especialment baixa entre els adults joves en risc (18-34 anys) sense educació obligatòria.

COM?

Les Estratègies Nacionals per a l'Educació Financera: Manual de Polítiques de l'OCDE / INFE (2015) menciona que els programes d'educació financer efectiva han de centrar-se en les actituds i habilitats. La majoria dels adults joves estan mal equipats per fer front a una responsabilitat financera cada vegada major. Aquesta és la raó per la qual la Guia per a educadors no només s'enfocarà en els cursos d'educació financer sinó també en la possibilitat que els educadors de diversos camps puguin incloure temes i continguts d'educació financera en les seves classes i activitats. El Projecte FinanceGO té com a objectiu capacitar als educadors per oferir cursos o classes d'Alfabetització Financera a joves adults en risc desenvolupant una Guia per a Educadors i un Curs de Capacitació. Aquestes dues activitats oferiran als educadors les eines necessàries per prestar un millor servei als adults joves a la vegada que apliquen un pla d'estudis que es basa en les seves pròpies necessitats i expectatives.

Aquest projecte és un projecte ERASMUS + de 24 mesos que es durà a terme des de setembre de 2017 fins a l'agost de 2019.

 

SCIENCELIT: Alfabetització científica per tots i totes! (2016-2018)

El projecte ScienceLit té com a objectiu apropar la ciència a persones adultes, especialment a aquelles que es troben en situació de risc. 

PER QUÈ?

Les tertúlies científiques dialògiques són una via per aconseguir alguns dels reptes europeus actuals quant a la ciència, tant per part d'institucions com de la societat civil i l'educació de persones adultes, especialment dels sectors amb un baix nivell de formació acadèmica, ja que aquestes persones han estat tradicionalment excloses de l'àmbit de la ciència i, no obstant això, es beneficiarien d'aquest coneixement en la vida quotidiana.

COM?

Aquest projecte engloba en primer lloc les tertúlies científiques dialògiques, una activitat en la qual es llegeixen obres i articles científics, es reflexiona, i, a través del diàleg, es crea un aprenentatge col·lectiu, així els i les participants adquireixen coneixement científic, així com capacitat d'argumentació i respecte mutu. En segon lloc, aquestes sessions de les tertúlies científiques dialògiques seran filmades per elaborar una guia interactiva dirigida a educadors que tinguin interès a aplicar aquesta actuació. Finalment, s'organitzarà un curs de formació destinat a persones professionals com a educadors/es.

Coordinador

Associació Àgora
http://www.sciencelit.eu/


EDUFIN: FINANCIAL LITERACY FOR YOUNG ADULTS AT RISK (2014-2016)

El projecte EDU-FIN (2014-2016) té com a objectiu satisfer les necessitats reals sobre l’educació financera dels joves adults -18-34 anys d'edat, poc qualificats, sense educació obligatòria.

PER QUÈ?

Avui dia els mercats financers són cada vegada més complexos i per aquesta raó la ciutadania ha d'estar informada i ser crítica. D'aquesta manera, es poden prendre decisions claus per millorar diferents aspectes de la vida, no només des d'una òptica financera. L'educació financera està estretament relacionada amb l'adquisició de les competències bàsiques promogudes per la Unió Europea per tal d'assolir els 5 objectius de l'Estratègia Europa 2020.

COM?

Durant tot el projecte es crearà un pla d'estudis sobre l’educació financera. Aquest programa es desenvoluparà amb la participació activa dels propis beneficiaris a través d’un procés participatiu. La creació d'aquest programa és important pel fet que en el futur podria ser implementat en els sistemes educatius nacionals a Europa i, en conseqüencia,  crear una nova línia d'educació innovadora i contemporània. Els estudis demostren que el nivell de l'educació financera és baixa en certs grups demogràfics, com els adults joves en situació de risc i sorprenentment en l'actualitat hi ha pocs projectes que estan especialment enfocats en aquest tema.

http://edufinproject.eu/


 

Com a entitat sòcia:

EMPOWERINGYOU

EmpoweringYou: empowerment of young EU citizens through a gamified virtual collaboration platform for political and civic participation (2017-2019)

L'objectiu del projecte és promoure la participació política i cívica dels joves adults a través del joc.

PER QUÈ?

D'acord amb les estadístiques recents de la UE, només el 63% de la ciutadania jove europea participa en eleccions, tenint com a resultat la seva exclusió política, cívica i social a escala local, nacional i Europea. A més, existeix una forta correlació entre baix nivell educatiu, atur, risc de pobresa i ciutadania activa. Gent jove afrontant una o més d'aquestes desavantatge té més possibilitats que patir exclusió de la vida democràtica.

COM?

Desenvoluparem una plataforma de joc interactiva, basada en l'aprenentatge i intercanvi d'idees, combinant educació no-formal així com el treball en xarxa i compromís comunitari actiu, amb l'objectiu de promoure la participació política i cívica de la ciutadania europea a escala local, nacional i europea, desenvolupant el compromís cívic.

Entitat coordinadora

Innova Consultancy LTD d'Anglaterra

http://empoweringyouproject.eu/en/

 

digiUP: grups interactius per a la inclusió digital a través del diàleg intergeneracional (2015-2017)

El projecte digiUP té com a objectiu millorar la competència digital entre els grups vulnerables a Europa - de 55 a 74 anys, baix nivell educatiu, en atur, jubilats i persones inactives - i es centra en les persones inmigrades i gitanes.

PER QUÈ?

Lamentablement, avui dia moltes persones a Europa estan patint l'exclusió social, laboral i educativa. Per això és necessari dirigir l'aprenentatge de la competència digital específicament als grups vulnerables, per tal d'evitar el seu aïllament. digiUP proporcionarà una solució d'educació innovadora i també millorarà la qualitat de l'oferta formativa per a persones adultes a nivell europeu, basant-se en evidpencies científiques i diverses avaluacions al llarg de la durada del projecte.

COM?

El prokecte es nasa en un enfocament participatiu i intergeneracional mitjançant la implementació del "grp interactiu - agrupament heterogeni a l'aula - en cursos de TIC destinats a aconseguir les cinc àrees de l'aprenentatge digital: informació, comunicació, creació de continguts, seguretat i resolució de problemes. També al llarg del projecte s'oferirà una proposta concreta i una metodologia per aconseguir millores en totes aquestes àrees.

Entitat coordinadora

Federació d'Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes

https://digiupproject.eu

 

VALDIVOL: Validation of key competences in voluntary service organizations (2014-2016). Grundtvig Multilateral Project. Lifelong Learning programme. DG Educació i Formació. Comissió Europea.

El projecte europeu “ValidVol: Validació de les competències claus en l’organització del servei de voluntariat” té com a principal objectiu el desenvolupament d’una eina especifica adreçada a la certificació de les competències claus adquirides per persones adultes  voluntàries en entitats socials que els hi permeti la seva inserció en el mercat de treball.

 

Entitat coordinadora: 

Università del Terzo Settore

Luisa Pagano. Email : units@uniterzosettore.it

 

Web page: 

http://www.validvol.eu/index.php/

 

 

Metis - Meeting teachers co-design needs by means of Integrated Learning Environments  (2012-2015) Transversal Programme. Key Activity 3. Lifelong Learning Programme. DG Educació i Formació. Comissió Europea.

El projecte europeu “METIS: Satisfent les necessitats de co-disseny dels docents mitjançant Entorns d’Aprenentatge Integrats” incideix en la millora de les pràctiques educatives que duem a terme en diferents centres educatius, oferint eines tecnològiques d’alta qualitat que ajuden en la planificació i disseny de les classes que impartim. METIS busca analitzar la viabilitat i possibilitat en l’aplicació d’aquestes eines tecnològiques en tres sectors educatius específics: educació per a adults, formació professional i educació universitària.

 

Entitat coordinadora: 

University of Valladolid (UVa)

Yannis Dimitriadis. E-mail: yannis@tel.uva.es

Web page: http://www.metis-project.org/index.php

 

 

MOMA- Montessori method for Orienting and Motivating Adults (2012-2014). Grundtvig Multilateral Project. Lifelong Learning programme. DG Educació i Formació. Comissió Europea.

El projecte europeu “MOMA: Mètode Montessori d’Orientació i Motivació de persones Adultes” vol explorar si els principis de Montessori també poden aplicar-se en la formació de persones adultes i, en particular, si és possible crear un entorn d’aprenentatge en el que les persones adultes es puguin sentir lliures per expressar la seva personalitat.

 

Entitat coordinadora: 

Centro Studi e Formazione Villa Montesca

Fabrizio Boldrini. E-mail: fabrizio.boldrini@montesca.it

Web page: http://www.momaproject.eu

 

LIFE 2.0: Geographical positioning services to support independent living and social interaction of elderly people (2010-2013) Information and Communications Technologies Policy Support Programme (ICT PSP). Information Society and Media Directorate-General. European Commission. 

 

Life 2.0 és una plataforma de serveis que li permetrà entrar en contacte amb les persones que viuen en el seu barri. Tant si es connecta a la plataforma Life 2.0 des de casa o des del seu dispositiu mòbil serà capaç de veure qui està al seu voltant, quins serveis s'ofereixen en el seu veïnat, qui entre els seus amics li poden ajudar amb tasques simples, o quins són els principals esdeveniments en la seva àrea en els que pot participar.

 

Entitat coordinadora: 

Center for TeleInFrastruktur (CTiF) • Aalborg University 

Neeli R. Prasad. E-mail: np@es.aau.dk 

Web page: http://www.life2project.eu/ 

 


The Social Capital School - Parents, the comunity and vulnteering: a resource for all! (2011-2013) Grundtvig Learning Partnerships. Lifelong Learning Programme. DG Educació i Formació. Comissió Europea.

Aquest projecte neix de la necessitat concreta dels pares d’iniciar un diàleg amb el món de l'escola (sobretot amb els professors), sobre com educar junts a nens i nenes ciutadans actius que s'ocuparan de diferents funcions aplicant diversos contextos i enfocaments educatius. En la seva vida útil de 2 anys, el projecte vol crear espais de reflexió, experimentació i intercanvi entre els adults, la gent gran i els joves que participen en l’educació dels nenes i les nenes per aconseguir un desenvolupament de la comunitat per a la inclusió.

 

Entitat coordinadora:  

Associazione Genitori Scuola Di Donato

Anna Becchi. E-mail: euprojects@genitorididonato.it 

Web page: http://socialcapital.europe2010-2020.eu 

 


 

Worthplay:Worth Playing Digital Games for Active and Positive Ageing (2012-2014) Fundación general CSIC- Obra Social La Caixa.

 

Entitat coordinadora: 

Universitat Pompeu Fabra- Grup de Tecnologies Interactives

Josep Blat. E-mail: josep.blat@upf.edu 

Web page: http://worthplay.upf.edu/ 

 


 

CONNECT: Web 2.0-based virtual communities and social learning to strengthen competencies of people at risk of exclusion (2010-2012) Transversal Programme. Key Activity 3. Lifelong Learning Programme. . DG Educació i Formació. Comissió Europea.

 

Entitat coordinadora:  

Fondazione Politecnico di Milano

Clementina Marinoni. E-mail: clementina.marinoni@fondazione.polimi.it  

Web page: http://www.connect-project.eu 

 


Tra.C.I.E Training Citizenship and Intercultural Education: methods and resources for adult learning (2007-2009) Lifelong Learning Programme. Grundtvig 1. DG Educació i Formació. Comissió Europea.

Tra.C.I.E (Educació Intercultural i per la Ciutadania: mètodes i recursos per l’aprenentatge de persones adultes) és un projecte finançat per la Comissió Europea (LLP, Grundtvig- Projectes Multiculturals) i coordinat des de la Universitat de Palermo.

 

L’objectiu general del Tra.C.I.E és desenvolupar un currículum per la formació educadors involucrats en l’àmbit de l’educació intercultural i per la ciutadania i per la ciutadania en 5 països europeus (Itàlia, Bulgaria, Espanya, Portugal i Romania). Aquest currículum ha estat creat a partir de l’intercanvi internacional de bones pràctiques que ja funcionen en aquest àmbit.

http://www.tracie.unipa.it

 


CLAN: Contimuous Learning for Adults Needs (2007- 2009) Lifelong Learning Programme. Grundtvig 1. DG Educació i Formació. Comissió Europea.

 

El projecte europeu CLAN: Aprenentatge continuat per a persones adultes desenvolupa un nou mètode d’aprenentatge per a que les persones adultes puguin conciliar la formació amb la vida familiar i laboral.

CLAN ha permès crear un mètode definit com a Soft Learning que, mitjançant l’ús d’una plataforma d’aprenentatge virtual, facilita la formació al llarg de la vida a aquelles persones els treballs de les quals presenten determinades característiques que dificulten la seva formació (per exemple, bombers, policies, educadors socials, periodistes, etc.).

http://www.edu-projects.eu/clan

 


E-AIDS: An e-learning environment for HIV/AIDS education (2007-2009) Lifelong Learning Programme. Grundtvig 1. DG Educació i Formació. Comissió Europea.

 

El projecte "E-AIDS: Una plataforma d’educació virtual sobre la SIDA" porta a terme una solució integrada per a la educació de persones adultes en l’àmbit de la prevenció de la SIDA. Segons les últimes enquestes de la xarxa “EUROHIV”, en el 2005 hi havia 23.620 nous casos diagnosticats amb aquesta infecció només a la UE.

E-AIDS té com a objectiu reforçar l’educació i formació en la prevenció de la SIDA, integrant l’e-learning en aquest aprenentatge , a través d’enfocaments pedagògics innovadors i de noves metodologies de formació.

Aquest projecte s’ha coordinat des de Save the Children Romania i han participat entitats de 5 països europeus (Romania, Espanya, Itàlia, Polònia i República Txeca). E-AIDS és un projecte finançat per la Comissió Europea (LLP, Grundtvig – Proyectes Multilaterals).

http://www.e-aids.ro/