Qui som

Àgora és una associació sense ànim de lucre que es legalitza el 1986, és una entitat del barri que neix en el marc del projecte comunitari educatiu i social de la Comunitat d'Aprenentatge la Verneda-Sant Martí, popularment coneguda com l'Escola de Persones Adultes La Verneda-Sant Martí. 

Fou constituïda amb l'objectiu de possibilitar que les persones adultes puguin adquirir la capacitat i la iniciativa de gestió; per tant, té la funció de què siguin les persones sense titulació universitària i que en conseqüència han patit més l'exclusió social i educativa les que defineixin el seu propi projecte educatiu, cultural i de transformació social. 

Àgora actualment compta amb 466 socis/es, però les activitats que desenvolupa, els projectes tant d'àmbit municipal, català i europeu arriben a més de 1500 persones. L'associació de persones participants Àgora té un àmbit d'actuació que comprèn tot el barri de Sant Martí i la Verneda-la Pau, tot i que és oberta a qualsevol persona que vulgui aprendre, participar i col·laborar i que es sumi i respecti el marc de convivència acordat. 

 

Com a associació, Àgora vol ser un espai obert a tots sense cap mena de discriminació per tal de potenciar la igualtat. En aquest sentit, la gratuïtat és un dels principis bàsics i fonamentals, oferint l'oportunitat de participació gratuïta tant en cursos i tallers com en sortides, activitats culturals, etc.


L'entitat s'ha dotat al llarg dels anys de diferents espais i mecanismes de participació democràtica per fer possible un projecte en el qual tothom i tingui veu. És per això que tant els socis, com les més de 1500 persones participants en les activitats, com les més de 100 persones col·laboradores i les 8 que treballen a l'entitat tinguin molts i diversos espais de coordinació i participació. Tanmateix, com associació sense ànim de lucre té una junta directiva que és la següent:


JUNTA DE L'ASSOCIACIÓ ÀGORA


Presidenta: Sergio Matarán

Vicepresidenta: Adelaida Morte

Secretaria: Ascensión Carmona 

Tresorera: Dolores Verdugo 

 Vocal: Adama Seire

 Vocal: Pedro Mezquita

Vocal: Eleuteria Obono


EQUIP DE COORDINACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ ÀGORA

El personal laboral responsable de la direcció amb responsabilitats màximes de coordinació de l'Associcació Àgora, són:

COORDINACIÓ GENERAL: Carla Jarque

COORDINACIÓ i ASSESSORAMENT: Elisenda GinerPROJECTES I ACTIVITATS PRINCIPALS DE L'ASSOCIACIÓ ÀGORA: