Transparència

CANAL DE DENUNCIA

Mitjançant aquest canal qualsevol persona pot fer-nos una queixa o denúncia sobre qualsevol conducta irregular que cregui convenient. 

Seguint les indicacions de la llei 2/2023, de 20 de febrer reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció el canal de denuncia garanteix l'anonimat i la confidencialitat en el tractament de les dades i del procés de denuncia.

Pot consultar la política del canal denúncies de l'Associació Àgora

Pot escriure, al següent correu electrònic: canal.denunciar@gmail.com 

GUÍES DE SELECCIÓ DE PROJECTES I DE SELECCIÓ DE CONTRAPARTS

MEMORIES I INFORMES D'AUDITORIA

ESTATUTS