Plà Comunitari la Verneda i la Pau

El projecte

Aquest projecte d’Acció Comunitària es complementa amb iniciatives que ja s’han engegat des de l’Ajuntament de Barcelona, com el Pla de barris. Rep el suport de l’Associació Àgora de l’Escola de Persones Adultes de La Verneda que s’encarrega del suport logístic per fer possible aquest procés comunitari; i s’emmarca dins la xarxa de Plans de Desenvolupament Comunitari de l’Ajuntament. No volem generar iniciatives ni estructures que no siguin sostenibles i que depenguin únicament de persones tècniques, sinó que volem ser la mateixa gent del barri qui en donem continuïtat d’una manera autònoma, democràtica, transparent i efectiva. 

Més informació: PLÀ COMUNITARI